Noorderbrugtracé

Om verbeteringen voor fietsers in het Noorderbrugproject (135 miljoen euro) te krijgen was het helaas nodig een juridische procedure in te zetten. De belangrijkste wens van de Fietsersbond, dat er aan de nieuwe weg tussen woonwijk Ravelijn en de Noorderbrug een fietspad zou worden toegevoegd, is gehonoreerd. Het doel van het project, ruim baan voor autoverkeer tussen autobaan en stad, bleef echter de dominante bepalende factor voor de inrichting en beleving van het gebied.