Wegsleepbeleid Maastricht

Maastricht blijft slepen
Na de proef in 2005 wil het College van B en W het wegsleepbeleid voor fietsen in de binnenstad van Maastricht voortzetten. De Maastrichtse politiek heeft dat op 17 januari 2006 goedgekeurd.

De raadscommissie Mobiliteit heeft gisteravond haar instemming betuigd met de voorstellen van het College om vrij fietsparkeren in het kernwinkelgebied en het Vrijthof te blijven bestrijden. Alleen D’66 en GroenLinks waren tegen de voorstellen. Pikant was de opstelling van de PvdA die zich in haar verkiezingsprogramma tegen het wegslepen uitspreekt, maar zich toen het er gisteravond op aankwam vóór het wegslepen uitsprak.

In de voorstellen van het College wordt de aanpak verzacht: het aantal fietsparkeerplaatsen wordt verhoogd, fietsen die op een fietsparkeerplaats naast de klemmen staan worden niet meer weggesleept, foutgeparkeerde fietsen worden voortaan eerst gelabeld, de boete vervalt en ondernemers kunnen een vergunning aanvragen. Fietsparkeren binnen de venstertijden wil het College niet toestaan omdat de vrees bestaat dat de fietsen vervolgens blijven staan.

Hoewel met deze verzachtende maatregelen aan de belangrijkste bezwaren van de Fietsersbond wordt tegemoet gekomen, heeft de afdeling toch gepleit voor afschaffing van het repressieve beleid. We hebben daarbij burgemeester Leers geciteerd die in zijn nieuwjaarstoespraak stelt “ik heb onze medewerkers uitgedaagd om het aantal regels en voorschriften nu eens stevig te verminderen … soms werken ze averechts, beknotten ze mensen onnodig in hun mogelijkheden en zijn ze een vorm van gestold wantrouwen”. Onze oproep was dus tevergeefs, de gemeente Maastricht zal toch een verbods- en gedoogbeleid voeren.

De Fietsersbond moet nu verder de uitvoering van het beleid in de gaten houden. Het is met name de vraag of het inderdaad zal lukken om aan alle kanten van de binnenstad voldoende stallingen aan te leggen. Ook loopt nog een officiële bezwaarprocedure tegen het vorige Collegebesluit.

Bijgewerkt: 17-1-2006