Fietsen naar zwemles

Fietsen naar zwemles moet blijven!
In juni 2006 neemt de gemeenteraad een belangrijke beslissing over de zwemgelegenheid in Maastricht. De bereikbaarheid daarvan baarde de Fietsersbond grote zorgen. De afdeling stuurde alle raadsfracties een pleidooi voor behoud van met name zwemles op fietsafstand.

Dit had geen resultaat. De gemeenteraad koos voor één decentraal gelegen zwembad in plaats van in beide stadsdelen een. De aanvankelijk slechte fietsbereikbaarheid verbeterde in 2018 wel enigszins door de opening van de Groene Loper (die immers dicht langs het zwembad is aangelegd). Ook ging  sportbedrijf Pellikaan zwemlessen bij de Dousberg aanbieden. We handhaven de tekst op onze site omdat er voor veel Maastrichtenaren nog steeds een hoge drempel is om per fiets een zwembad te bezoeken.

Geachte raadsfractie,

Op dit moment hebben zowel het oostelijke als het westelijke stadsdeel een overdekt openbaar zwembad met een lesaanbod. Hoewel de Dousberg aan de rand van de stad ligt, liggen beide zwembaden binnen fietsbereik van de meeste inwoners. Een telling bij de Dousberg op maandagmiddag 12 juni leert dan ook dat er (gelukkig) anderhalf keer zo veel fietsen staan als auto’s (60 fietsen en 40 auto’s). Ook bij de zwemlessen komt een aanzienlijk deel van de kinderen op de fiets, hetzij op een fietsstoeltje, of op een kinderfiets.

Volgens het personeel van zwembad de Dousberg hebben kinderen gemiddeld 120 zwemlessen nodig alvorens zij het zwemmen voldoende beheersen. Meer dan een jaar lang gaan de kinderen dus twee keer per week naar het zwembad, zowel ’s zomers als ’s winters. De meeste kinderen zijn dan 5 of 6 jaar.

De (relatief) goede fietsbereikbaarheid van de openbare zwemgelegenheden dreigt echter te verdwijnen als deze twee zwembaden worden vervangen door één zwembad op een perifere locatie (Amby).

De afstand vanuit Wolder, Daalhof, Malberg en Caberg naar de beoogde zwembadlocatie is meer dan 5 km. Hoewel 7,5 km in het algemeen wordt gezien als een grens voor fietsafstand, is voor basisschoolkinderen 5 km duidelijk te ver om zelf te fietsen. Bovendien is de fietsroute vanuit Maastricht west naar de Geusselt, via Statensingel of Cabergerweg en Noorderbrug, om een aantal redenen erg onaantrekkelijk: er zijn veel (behoorlijk grote) hoogteverschillen, de omgevingskwaliteit is slecht en er zijn veel brommers op het fietspad. Tijdens het spitsuur, de tijd van de zwemlessen, vinden wij deze route door de nabijheid van massaal gemotoriseerd verkeer ronduit goor.

Ook voor Maastricht-oost is de beoogde locatie een achteruitgang ten opzichte van het huidige zwembad aan de Laan in den Drink: bewoners van De Heeg en Heugem zouden voortaan gemiddeld 4 km moeten fietsen door een druk stedelijk gebied.

Het is geen toeval dat het Maastrichtse zwembad in de tijd vóór het massale autobezit bij het centrum lag. Tot in de jaren ’60 leerden Maastrichtenaren zwemmen in het Sportfondsenbad naast de Wilhelminabrug; dat was voor iedereen op loop- of fietsafstand.

Wij verwachten dan ook dat de bevolking uit Maastricht-west niet naar het zwembad in  Amby / de Geusselt zal fietsen. Een auto nemen of thuis blijven zijn de meest realistische, maar ongewenste opties.

We vragen u dan ook om deze overwegingen gewicht te geven in uw standpunt en om in ieder geval zeker te stellen dat alle Maastrichtse kinderen binnen fietsafstand kwalitatief goed zwemonderwijs kunnen blijven volgen.

Fietsersbond, afdeling Afdeling Maastricht, 15-6-2006