Bezuinigd bij de Noorderbrug

Medio 2015 werd ons medegedeeld dat twee fietsmaatregelen uit het plan voor de Noorderbrug waren gehaald:

1. De rechtstreekse fietsverbinding tussen Bosscherweg en brug.
De gemeente stelt een eenvoudigere “oplossing” voor waarvoor fietsers maar liefst 750 meter moeten omfietsen.

2. Het doortrekken van het fietspad aan de westkant van de Bosscherweg.
Daarvoor is een brug nodig die echter in het tramproject werd ondergebracht. Zonder deze brug moeten sommige fietsers twee keer de Bosscherweg oversteken en kruisen ze precies al het autoverkeer op de toekomstige op- en afrit. Terwijl aan de westkant van de Bosscherweg juist een conflictvrije verbinding kan worden gemaakt.

Het geld dat hiermee werd bespaard heeft de gemeente in de ontwikkeling van het Frontenpark gestopt.

De Fietsersbond is niet tevreden met de oplossing van de gemeente en heeft sinds medio 2015 veel energie gestopt in het uitdenken en bespreken van verbeteringen. Het uiteindelijke voorstel van de Fietsersbond voor de verbinding met de brug ziet er zo uit:

Oplossing van de Fietsersbond

Deze oplossing is ook veiliger voor autoverkeer. In het ontwerp van de gemeente zit een conflictpunt waar aanrijdingen lange files kunnen veroorzaken. De oplossing kan echter alleen worden gebouwd op terrein van Sappi. Lief vragen of Sappi mee werkt helpt tot nu toe niet.

Bewaren