Fietsroute door Valkenburg komt er (toch) aan!

Een stukje geschiedenis van het plan
Op dinsdag 14 januari 2014 presenteerde de gemeente Valkenburg een plan voor een doorgaande recreatieve fietsroute in Valkenburg aan de Fietsersbond, enkele wandelverenigingen en werkgroep Niks aan de hand. Dit plan is een onderdeel van een langere fietsroute door het Geuldal, waar sinds 2009 aan wordt gewerkt in het kader van de GebiedsOntwikkeling Maastricht Valkenburg. Voor Valkenburg ligt de start echter al in 2001, namelijk bij de verschijning van de Toeristische Visie Valkenburg Leeft! Deze nota bepleit het stimuleren van de economie door herstel van de identiteit van Valkenburg. De herinrichting van het centrum van Valkenburg is een bekend speerpunt. Een ander speerpunt is één goed herkenbare doorgaande toeristische route langs de Geul voor fietsers en wandelaars. Die route moet een snoer vormen dat de vele attracties tot een ketting samenbindt. In 2015 zou het doel van de nota moeten worden bereikt.

Het gemeentebestuur heeft hard gewerkt om te kunnen starten met uitvoering van een nieuw, samenhangend plan. Het lijkt erop dat er daarvoor wel voldoende draagvlak is. Met de voorgestelde maatregelen wordt het voor het eerst sinds decennia weer mogelijk om, op enkele oversteken na, redelijk zorgeloos door Valkenburg te fietsen en de karakteristieke stad en omgeving te beleven.

Veel maatregelen
Het plan bevat de volgende nieuwe fietsschakels van Houthem tot Schin op Geul:

  • een pad met vlonders aan de noordkant van Ingendael (Limburgs Landschap heeft medewerking verleend),
  • medegebruik van het weggetje en de paden tussen Strabeek en Tivoli (Klaterstraat en Lijksweg),
  • een autoluwe route door kern Valkenburg, veelal langs de Geul (Plenkertstraat, Emmaweg, Koninginnelaan, nieuw fietspad bij Kasteel Den Halder, Bogaardlaan, Walramplein en nieuwe schakel langs de Geul),
  • medegebruik van een bestaand slingerpaadje over de zuidelijke oever van de Geul aan de oostkant van Valkenburg,
  • een nieuw aan te leggen pad aan de rand van het Gerendal, gelegen aan de zuidkant van een boomgaard en met zicht naar het zuiden (wel twee keer de Provinciale weg oversteken),
  • een nieuw pad van de Veeweg in Strucht naar de Graafstraat in Schin op Geul, met een oversteekplaats op de Provinciale weg en nieuw bruggetje over de Geul (Natuurmonumenten heeft medewerking verleend).

Barrières die helaas geen attracties worden
Opvallend is wel een heel grote haak die om Genhoes heen moet worden gemaakt. Ook moet het grondgebied van Kasteel St. Gerlach worden omzeild waardoor fietsers weer even op de Provinciale weg terecht komen.

Vooruitblik
Realisatie van dit plan betekent beslist een forse vooruitgang voor het fietsklimaat in het Geuldal en in Valkenburg in het bijzonder en biedt aanknopingspunten voor verdere verbeteringen in een later stadium. De aanleg van de paden tussen Meerssen en Schin op Geul is gestart in mei 2014 en zou al in de zomer klaar kunnen zijn. Voor de routes tussen Meerssen en Maastricht zijn de plannen nog niet klaar. Ook moeten nog plannen worden gemaakt voor aansluitende routes bij Borgharen en Itteren maar dat is onderdeel van een ander plan, namelijk het plan Rivierpark Maasvallei.