Wensen voor het Noorderbrugtracé (2)

Nadat de Fietsersbond en andere organisaties hebben ingesproken op het voorlopig ontwerp voor het Noorderbrugtracé heeft de gemeente de plannen flink bijgesteld. In januari 2013 werd het bijgesteld ontwerp aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Ten opzichte van het voorlopig ontwerp, waar wij scherpe kritiek op hadden, is het ontwerp voor fietsers fors verbeterd door de volgende bijstellingen:
-er komt een doorlopend fietspad langs het brugtracé, dat betekent concreet een nieuw tweerichtingsfietspad dat een rechte verbinding legt tussen de Ravelijn en de Noorderbrug,
-op de oostoever wordt het fietspad om de auto-aansluitingen heen geleid in plaats van dwars erdoor,
-de fietspaden op de Bosscherweg en de Frontensingel worden aan beide zijden compleet doorgetrokken, dwz tot bij de Boschstraat.
Deze drie elementen hadden wij letterlijk zo voorgesteld.

Toch zijn er ook enkele belangrijke wensen niet gehonoreerd:
-een fiets/voetgangerspad langs de spoorbrug is afgewezen met als argument dat fietsers en voetgangers dan Sappiterrein doorkruisen,
-het verbeteren van de oversteekbaarheid van verkeersplein Via Regia wordt niet in het plan meegenomen,
-kwaliteitsverbetering van de fietspaden langs de Brusselseweg wordt niet in het plan meegenomen.
Deze wensen kunnen echter blijven staan voor uitvoering vanuit een ander kader: het project Noorderbrug staat de realisatie niet in de weg.

De fietsverbinding van de Noorderbrug met Limmel gaat wel fors achteruit door het opheffen van het kruispunt bij de brandweerkazerne. Om op de brug te komen moet je vanuit Limmel voortaan flink omrijden, over de Borgharenweg, en enkele malen de drukke weg oversteken. Een fietspad langs de spoorbrug zou voor Limmel een kortere verbinding kunnen opleveren.

Gelukkig is er ook inspraak over het bijgesteld ontwerp voor het Noorderbrugtracé. Want zo’n groot plan heeft heel veel details die van belang zijn voor fietsers en voetgangers. De Fietsersbond zit mee aan tafel bij het overleg met de buurten Brusselsepoort en Caberg. De belangrijkste punten die wij daar inbrengen zijn:
-consequent in de voorrang zetten van de fietsroute langs het tracé,
-een optimale bereikbaarheid van Fort Willem (locatie speeltuin, studentenvereniging),
-behoud van een hoogwaardige route Kastanjelaan-Caberg voor langzaam verkeer, dus ook aandacht voor voetgangers,
-optimaliseren van de ruimte op fietspaden en fietsoversteken,
-eigen fietspadverlichting op het fietspad langs het tracé.

Een compleet overzicht van onze wensen m.b.t. het bijgesteld ontwerp kan worden gedownload als PDF-document.

 

 

fietswensen_n.a.v._bijgesteld_ontwerp_noorderbrug.pdf