Fietsdiefstal in Maastricht

In onze stad ontbreekt een structurele aanpak van een van de grootste ergernissen van fietsers.

Een groeiend aantal steden in het land pakt fietsdiefstal structureel aan. Winterswijk kreeg van de Fietsersbond september een prijs voor de beste bestrijding van fietsdiefstal: het aantal fietsdiefstallen er binnen een half jaar gehalveerd. Amsterdam ontving een aparte publieksprijs voor haar aanpak van heling, veelplegers, opsporing van gestolen fietsen, voorlichting aan de burgers en nog veel meer. Maastricht heeft geen actieplan voor de bestrijding van fietsdiefstal.

Toch heeft de Fietsersbond enkele jaren geleden aangetoond dat er onder de fietsers in Maastricht net als in de rest van Nederland heel veel ontevredenheid was over fietsdiefstal. In 2004 werden in Maastricht 2514 fietsdiefstallen aangegeven bij de politie. In de eerste drie maanden van 2005 werden 387 aangiften van fietsdiefstal gedaan. Ondanks deze hoge aantallen vormen de aangiften slechts een klein deel van het werkelijk aantal gestolen fietsen.

Recent onderzoek van de Fietsersbond maakt duidelijk dat fietsen vooral overdag worden gestolen. Ook ‘s avonds verdwijnen fietsen. Het aantal fietsen dat ‘s nachts wordt gestolen is klein. Stadscentra en stations zijn vaak risicolocaties voor fietsdiefstal, maar de meeste fietsen worden vanuit de woning of de woonomgeving gestolen. Goede stallingen aan huis zijn belangrijk.

De aanleg van betere stallingen in het centrum volstaat dus niet om dit omvangrijke probleem aan te pakken. Gezien het resultaat in andere steden zou met een breed Actieplan Fietsdiefstalbestrijding wel een goed resultaat kunnen worden bereikt. Fietsers kunnen zelf een goede bijdrage leveren door hun fiets met twee goede sloten te beveiligen. En ook door bij diefstal aangifte te doen, dit levert de politie immers belangrijke informatie om iets aan het probleem te doen. Sinds 1 juli is het in Zuid-Limburg mogelijk om via internet (www.politie.nl) of telefonisch (0900-8844) aangifte te doen.

Het is zeer waarschijnlijk dat een goede aanpak van fietsdiefstal in Maastricht zou leiden tot een significant hoger fietsgebruik. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat een kwart van de fietsbezitters in Nederland zijn fiets wel eens thuis laat uit angst dat deze wordt gestolen en dat 9 % om die reden al helemaal niet (meer) op de fiets stapt. Volgens het onderzoek van de Fietsersbond gaat maar liefst 45% van de fietsers niet op de fiets naar bepaalde locaties.

Fietsersbond afdeling Afdeling Maastricht 20-10-2005