Fietsvriendelijk Eijsden

Eijsden had al een seizoenspontje over de Maas (sinds 2004), een station (heropend eind 2011), een snelle fietsroute naar Maastricht (sinds eind jaren ’90) en een aantrekkelijk buitengebied met fietsroutes. Dankzij vaste aandacht voor de fiets werd Eijsden nog substantieel fietsvriendelijker, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

In de periode 2015 – 2020 werden de volgende maatregelen uitgevoerd:

In 2015 werd de héle kom van Eijsden 30 km/uur-gebied. De oude ontsluitingsweg, Emmastraat, werd heringericht. Dat verkeer van rechts er nu voorrang heeft maakt een groot verschil. Er werd ook een mooi centrumplan uitgevoerd met daarin een aantrekkelijk autovrij gebied voorzien van goed aansluitende fietspaden naar de winkels. Bij een van de supermarkten werd de straat omgezet naar winkelerf (=15 km/uur). En dat werkt: er staan niet alleen veel auto’s maar ook veel fietsen bij de supermarkt.

Ook is de wijk Nieuw Poelveld per auto goed ontsloten, maar niet ten koste van de fiets. De basisscholen, de kinderopvang en de bibliotheek werden centraal in de wijk gesitueerd. Deze voorzieningen werden via meerdere fietspaden, woonstraten en een spoorwegovergang voor (alleen) fietsers en voetgangers verbonden met het centrale winkelgebied van Eijsden. Zonder dat ook maar één verkeersweg wordt gekruist. Deze verbinding is op het eerste gezicht niet zo goed herkenbaar maar Eijsden beschikt daarmee toch wel over een heel verkeersveilige en sociaal veilige oost-west route en over goede fietsbereikbaarheid van de scholen en andere voorzieningen.

De kindvriendelijkheid van Nieuw Poelveld is ook te danken aan andere voorzieningen van de wijk: goed straatontwerp, doorsteken voor fietsers en enkele autovrije woonstraten die geschikt speelterrein vormen. Op Streetview zien we dan ook heel veel fietsen bij de scholen staan.

Hieronder wat foto’s van de nieuwe voorzieningen in de bebouwde kom:

Van jong tot en met oud kunnen Eijsdenaren zich veilig en prettig door Eijsden bewegen en in combinatie met de trein is er geen sprake van auto-afhankelijkheid.

Na de fusie met Margraten (in 2011) kreeg de fiets ook in het buitengebied grotere aandacht:

In 2016 startte de reconstructie van de Mergellandroute, de belangrijkste ontsluitingsweg van het plateau: van Gronsveld via Eckelrade, Sint Geertruid, Mheer en Noorbeek tot Hoogcruts. De maximumsnelheid buiten de bebouwde kom ging terug van 80 naar 60 km/uur. Hier werden niet alleen rode fietspaden, en stroken gemaakt, maar ook snelheidsremmende komovergangen en hagen aangebracht. Dat betekent ruim 8 kilometer betere fietspositie èn een mooiere weg.

De gemeente Eijsden-Margraten werkte gestaag verder aan het zoveel mogelijk verzoenen van auto en fiets op de buitenwegen. In 2019 waren de Bruisterboschweg en Klein Welsden aan de beurt. In 2020 is Gasthuis aangepakt waardoor de weg tussen Sibbe en de Bemelerberg voortaan compleet van fietsstroken is voorzien.

Verschillende maatregelen bij elkaar opgeteld en de toenemende aanwezigheid van allerlei fietsers versterken het plateau als doorkruisbaar landschapspark. Maar op de verbindingen is gemotoriseerd verkeer helaas wel vaak nadrukkelijk aanwezig.