Natuurmonumenten houdt fietspad tegen

In het Geuldal tussen Valkenburg en Schin op Geul is de grote weg N595 de enige verbinding waar fietsers gebruik van kunnen maken. Een veilig pad voor kinderen en ouderen is hier niet. Omdat tussen Oud-Valkenburg en Schin op Geul de gehele dalbodem in bezit is van Natuurmonumenten kan een veilig pad alleen op het terrein van Natuurmonumenten worden gemaakt. Er zijn meerdere plannen bedacht, waaronder een pad langs de molentak van de Geul. Langs de molentak kan een fietspad harmonisch worden ingepast in het landschap en kan een aantrekkelijke verbinding worden gelegd. Daarmee zou een doorgaand padenstelsel over de drie landgoederen tussen de kernen Valkenburg en Schin op Geul ontstaan. De gemeente Valkenburg heeft er positief op gereageerd en het idee in mei 2013 aan Natuurmonumenten voorgelegd.

Natuurmonumenten heeft de voorstellen voor fietspaden in de omgeving van kasteel Genhoes echter afgewezen. Natuurmonumenten ging wel akkoord met een fietspad in het verlengde van de Veeweg, van Strucht naar Schin op Geul. Daardoor wordt het mogelijk om een vrijliggende fietsverbinding te maken tussen kasteel Schaloen en het centrum van Schin op Geul. Maar dat kan dan alleen met een grote haak om Genhoes heen waarbij fietsers twee keer de provinciale weg moeten oversteken. Genhoes blijft een ontoegankelijk domein van 650 bij 400 meter (even groot als het centrum van Valkenburg).

 

Oud-Valkenburg-bij-watermolen-4
Natuurmonumenten houdt deze poort op slot.