Brusselsepoort

Winkelcentrum Brusselsepoort opgeknapt
Het fietsparkeren werd een stuk beter

De betekenis van winkelcentrum Brusselsepoort voor de inkopen van de bewoners van Maastricht-west wordt steeds groter door het verdwijnen van winkels in de buurt. Zo’n belangrijk winkelcentrum moet ook voor zwakkere verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen veilig bereikbaar zijn. Zeker ook per fiets, aangezien lopen met zware boodschappen niet te doen is.

In het verleden heeft de Fietsersbond al verschillende keren klachten en wensen onder de aandacht gebracht, maar verbeteringen bleven zeker 15 jaar uit. Deze klachten hadden betrekking op de ingang bij de hoek Via Regia / Dr. Bakstraat. Fietsers moesten er over het rommelige parkeerterrein rijden en lopen en kruisten steeds auto’s, de winkelwagens stonden tussen de auto’s en ver van de fietsenrekken, de meeste fietsenrekken stonden moeilijk bereikbaar op een smal stoepje achter geparkeerde auto’s, ook op de Artsenijstraat werden fietsers gemangeld tussen geparkeerde en rijdende auto’s en om aan de overkant van de Dr. Bakstraat te komen moesten fietsers maar liefst 6 rijstroken oversteken. Een herkenbare fietsoversteek ontbrak.

In 2018 werd besloten om het winkelcentrum te renoveren en werd iedereen uitgenodigd om wensen in te dienen. We hebben heel concreet aangegeven wat we wilden, bij de projectontwikkelaar en bij de gemeente. Beide partijen hebben serieus gereageerd. In 2019 hebben we ook nog een onderzoek naar alle supermarkten in Maastricht uitgevoerd. Dat kreeg goede persaandacht.

Wat is er verbeterd:

  • Er zijn ruime fietsparkeerplaatsen gemaakt op de stoep nabij de ingang.
  • Het parkeerterrein werd overzichtelijker en vanaf de Artsenijstraat rijden fietsers langs de rand en niet dwars over.
  • Er is een fietsoversteek gemaakt op de Dr. Bakstraat waar in fasen kan worden overgestoken.

Er zijn ook wensen niet overgenomen:

  • Tussen de fietsparkeerplaats en de oversteekplaats op de Dr. Bakstraat is alleen een stoep gemaakt. Wij hadden er graag ook een fietspad gehad.
  • Op de Dr. Bakstraat ontbreekt een handige fietsoversteekplaats op de kop van de Artsenijstraat.

Conclusie: vooruitgang maar geen prioriteit voor fietsers
Al met al is de beleving van het terrein een stuk beter geworden. De weginfrastructuur in de omgeving is echter nog steeds primair autogericht, met vooral de fietsers er op allerlei manieren langs, door en omheen gefrutseld. Oversteken blijft er gevaarlijk. Daardoor laat de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor de meest kwetsbare mensen nog steeds te wensen over.