Fietsroute Sibbe – Bemelen aangepakt

De fietsroute tussen Sibbe en Bemelen, over het plateau van Margraten, is in 2017 gedeeltelijk verbeterd door het aanbrengen van rode fietsstroken op de Smitserweg. De foto’s onderaan laten het verschil tussen de oude en nieuwe Smitserweg zien.

Iets eerder al was de maximumsnelheid op de smalle weg verlaagd van 80 naar 60 km/uur, waren bij de buurtschappen enkele puntsgewijze snelheidsremmers aangebracht en werden handhavingsacties gehouden. Hiermee werd een antwoord gegeven op klachten uit 2012 van bewoners en Fietsersbond over de gebrekkige fietsveiligheid. De door de Fietsersbond gevraagde afsluiting is er (vooralsnog) niet gekomen. Ook zijn de rode stroken alleen aangebracht op het deel van de route dat bij de gemeente Valkenburg behoort.

Uit De Limburger

Zaterdag, 14 april 2012

Verkeer ‘Sluit weg af voor alle sluipverkeer’

Fietsbond wil ‘stevige’ aanpak fietsroute Sibbe

door René Willems

SIBBE/BEMELEN – De Fietsersbond pleit voor ‘rigoureuze maatregelen’ op de weg van Bemelen naar Sibbe.
De organisatie wil dat die weg, waar sinds de school in Bemelen gesloten is veel kinderen fietsen, wordt afgesloten voor sluipverkeer.
Ouders en kinderen uit de buurtschappen Gasthuis en Wolfshuis hebben eerder deze week bij het kernoverleg Sibbe/IJzeren aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie op die weg. Vooral de slechte staat van de weg op Valkenburgs grondgebied maakt de weg volgens hen levensgevaarlijk.
Volgens de Fietsersbond is er op die weg echter meer aan de hand. „Het echte probleem daar is het vele autoverkeer”, zegt woordvoerder Dick van Diest. „Steeds meer automobilisten proberen de verkeerslichten onder aan de Rasberg te vermijden, zeker sinds Maastricht met doseerlichten werkt.”
De enige manier om dat aan te pakken, is volgens Van Diest het afsluiten van de weg over het plateau voor doorgaand verkeer. „Dat kan best”, legt Van Diest uit, „want dat verkeer kan heel goed via de provinciale weg in Berg rijden”.
De beste oplossing is een knip in die weg ter hoogte van Gasthuis, vindt de Fietsersbond. „Al betekent dit wel dat de bewoners van die gehuchten even moeten omrijden”, zegt Van Diest. Afsluiten met borden werkt volgens hem alleen als de politie consequent controleert.