Van Gronsveld tot Hoogcruts

De weg van Gronsveld omhoog naar Eckelrade, Sint Geertruid en Mheer duikt bij Noorbeek steil naar beneden om dan weer geleidelijk te klimmen tot het kruispunt met de provinciale weg bij Hoogcruts. Daarmee wordt een groot stuk van het grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten ontsloten. In 2016 werd met een grote ingreep de veiligheid van fietsers op deze verbinding verbeterd. Dat was wel nodig, want deze slingerende weg is ooit verbreed als onderdeel van de Mergellandroute en trekt naast vele autorijdende bewoners ook toeristisch verkeer naar het fraaie gebied bij Slenaken, Epen, Mechelen en Vaals.

De maximumsnelheid buiten de bebouwde kom ging terug van 80 naar 60 km/uur. Hier werden niet alleen rode fietspaden, en stroken gemaakt, maar ook snelheidsremmende komovergangen en hagen aangebracht. Dat betekent ruim 8 kilometer betere fietspositie èn een mooiere weg.

De gemeente Eijsden-Margraten werkte gestaag verder aan het zoveel mogelijk verzoenen van auto en fiets op de buitenwegen. In 2019 waren de Bruisterboschweg en Klein Welsden aan de beurt. In 2020 werd Gasthuis aangepakt waardoor er op de drukke fietsroute tussen Sibbe en Gasthuis een doorlopend wegprofiel met stroken tot stand is gekomen.

De verschillende maatregelen bij elkaar opgeteld geven de fiets een sterkere positie op het plateau van Margraten. Dat wordt versterkt door toenemende aanwezigheid van allerlei fietsers zelf. Helaas is op veel belangrijke verbindingen wel een nadrukkelijke aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer waardoor rustig fietsen er vaak onmogelijk wordt gemaakt.