Het Heuvelland kleurt rood

Fraaie fietsvoorzieningen verschijnen op de doorgaande wegen van de gemeente Gulpen-Wittem.

Twee jaar geleden (=2009, red.) zijn Laurent Theunissen, Harrie Winteraeken en ik uitgenodigd in een raadsvergadering van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze gemeente had de Fietsersbond om advies gevraagd met betrekking tot de aanleg van nieuwe fietspaden langs de doorgaande wegen.

Aan de hand van een mooie presentatie van Laurent hebben we duidelijk gemaakt dat vrijliggende fietspaden voor fietsers ideaal zijn, maar dat die dan ook door moeten lopen in de bebouwde kommen, anders kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen op de plekken waar die fietspaden weer op de rijweg uitkomen. Omdat dit meestal niet te realiseren viel en omdat er op veel plaatsen, o.a. door hoge bermen, geen ruimte was hebben we geadviseerd om dan als een soort tussenoplossing stroken op de rijbaan te markeren en de maximum snelheid op die doorgaande wegen terug te brengen tot 60 km/u.

Een extra complicerende factor wordt gevormd bij wegen die steil omhoog of omlaag lopen. Daar zullen snelle fietsers bergaf meestal geen gebruik willen maken van een fietspad en op de rijweg gaan rijden, zeker in bochten en als er langzamere fietsers op het fietspad rijden. Ook voor dat soort trajecten hebben wij de aanleg van stroken geadviseerd.

Vorig jaar hebben wij kunnen constateren dat ons idee (als proef?) is uitgevoerd op de Terpoorterweg tussen Epen en Camerig. Kennelijk zijn die fietsstroken goed bevallen, want tot onze grote vreugde zijn bijna overal op de doorgaande wegen in de gemeente Gulpen-Wittem rode fietsstroken aangebracht van 1.25 m of 1.40 m breed.

Weg door Beutenaken
Fietsroute door Beutenaken in het Gulpdal: de weg lijkt heel smal, auto’s rijden langzamer en in het midden waardoor fietsers op natuurlijke wijze ruimte krijgen aan de zijkant.

Er is nu al gebleken dat autoverkeer daar minder hard rijdt, omdat de rijbaan tussen de fietsstroken versmald is en ook is al gebleken dat groepen fietsers meestal binnen de fietsstroken blijven. Kortom het comfort en het rijgenot voor fietsers is sterk verbeterd en door de lagere snelheid van het overige verkeer zal ook de veiligheid toenemen. Alleen zal dit laatste nog uit de toekomstige statistieken moeten blijken.

De verbeteringen die tot nu toe zijn aangebracht liggen voornamelijk op de Mergellandroute en de weg door het Gulpdal bij Beutenaken. Voor de nabije toekomst wordt er gewerkt aan concrete plannen om op nog vier doorgaande wegen in de gemeente fietsstroken of fietspaden aan te leggen, namelijk de Partijerweg, de Capucijnenweg, de Eperweg en de Wittemer Allee.

Dus goed nieuws voor de fietsers en een compliment van de Fietsersbond aan de gemeente Gulpen-Wittem is hier zeker op zijn plaats.

Raymond Oostwegel

Uit Fietsentére 78, september 2011

PS. Bovenstaand stuk heeft betrekking op de gemeentelijke wegen van Gulpen-Wittem en niet op de heringerichte provinciale wegen door Wylre. Over de laatste is een klacht binnengekomen.