Alle fietsstroken Meerssen 1,80 meter breed

De gemeente Meerssen maakt fietsstroken voortaan rood en 1,80 breed. Ongeacht de ruimte die er voor auto’s overblijft. Hiermee communiceert de gemeente dat fietsers ruimte verdienen en prioriteit krijgen. Bij 1,80 meter kunnen twee fietsers naast elkaar rijden.

In 2018 werden zulke brede stroken gerealiseerd op de Kuileneindestraat in Meerssen, de Nieuwe Vliekerweg in Ulestraten en in buurtschap Weert. In 2020 op de Pasweg, de Pletsstraat en de Vliegenstraat in Bunde en op de Humcoverstraat (de weg van Meerssen naar Ulestraten).

Humcoverstraat (26 klein)
Op dit stuk van de Humcoverstraat ontbraken fietsvoorzieningen tot in 2020.

Zulke fietsstroken zijn ook nog te verwachten op de Klinkenberg en Tussen de Bruggen (de weg van Rothem naar Meerssen). In de meeste gevallen wordt het aanbrengen van de stroken gecombineerd met invoering van een 30 kilometer per uur regime en voorrang voor verkeer van rechts.

Meerssen wordt steeds fietsvriendelijker
Het beleid van Meerssen leidt er toe dat steeds meer kernen aaneengesloten 30 km/uur-gebieden vormen. Daarnaast heeft Meerssen ook op alle rotondes voorrang voor fietsers ingevoerd, een snelfietsroute aangelegd op de Vliegveldweg, enkele kleine wegen afgesloten voor autoverkeer en enkele kruispunten veiliger ingericht. Minstens 4 wegen en straten kregen de status fietsstraat, waaronder de straat voor het kindcentrum in Meerssen West en de Veeweg naar uitspanning De Nachtegaal. Een belangrijk project in de ontwerpfase is het inrichten van de Sint Catharinaweg (de doorgaande weg in Ulestraten) als 30 km/uur-straat.