Breng STOP in praktijk!

De Fietsersbond roept de politieke partijen op om prioriteit voor de fiets vanaf nu in praktijk te gaan brengen. Voor de verkiezingsprogramma’s hebben de Maastrichtse partijen concrete aanbevelingen ontvangen (zie onderstaande verwijzing voor download).

STOP is de door de Maastricht vastgestelde prioriteit in mobiliteit: Stappers op de eerste plaats, Trappers op de tweede, Openbaar vervoer op de derde en Personenauto’s op de laatste plaats.

Sinds de vaststelling van deze prioriteiten zijn er nog geen baanbrekende STOP-projecten uitgevoerd en ook erg weinig uitvoeringsprojecten hard gepland. Daarmee is de mobiliteitstransitie dus nog niet in gang gezet en de status quo in feite gehandhaafd.

Inzet is hard nodig om de feitelijke situatie voor Trappers op een hoger niveau te brengen. Van de gemeenteraad mag worden verwacht dat zij er op aanstuurt dat woorden (politieke langetermijndoelen) in daden (concrete plannen met bijbehorende middelen) worden omgezet.

pdf ⋅ 846 KB

Brief programcommisie versie 3

Download

Categorieën