Achttien Grotere Fietsambities

Maak in de hele stad de belangrijkste fietsroutes in orde. Dat is de grondgedachte achter 18 toekomstschetsen die de Fietsersbond voor Maastricht opstelt.

Deze 18 ambities bevatten overwegend realistische en haalbare maatregelen waarmee het hoofdnetwerk voor fietsers in orde kan worden gemaakt. Daarmee wordt het gebruik van de fiets stadsbreed aantrekkelijker en Maastricht een gezondere en duurzamere stad.

Voor deze fietsmaatregelen kunnen bestaande subsidies worden aangewend. Daarnaast zijn vanuit de Europese Unie en het Rijk gerichte subsidies voor fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen aangekondigd.

Realisatie vraagt wel om een serieuze inzet van het gemeentebestuur. De organisatie moet worden toegerust om uitvoeringsplannen klaar te maken en uit te voeren.

Klik hier voor een link naar onze Grotere Fietsambities.

Categorieën