Reactie op Omgevingsvisie Maastricht 2040

De Fietsersbond ziet in de Omgevingsvisie een aantal sporen benoemd die kunnen leiden naar een duurzamere, schonere mobiliteit, waarin de bewoner misschien meer nadruk krijgt. Maar wij zien ook de beleidsmakers erg vast zitten in de dagelijkse praktijk van automobiliteit en het ‘vermarkten’ van de mooie stad Maastricht.
Klik op bovenstaand voorbeeld om meerdere foto’s met toelichting te zien.
Deze Omgevingsvisie is bedoeld om richtinggevend te zijn. Daar willen wij bij stil staan. In heel veel steden is de discussie gaande om de auto terug te dringen en het fietsen te bevorderen. Het prioriteren van fietsgebruik t.o.v. het autogebruik vindt men op plaatsen niet terug in de benoeming. Dit is niet erg als in de nadere uitwerking wél de juiste prioritering aangehouden wordt.

Maastrichtenaren zouden binnen de stad vaker voor de fiets moeten kiezen, maar ook vaak blijven lopen:

Fietsen en lopen

De visie zoals die er nu ligt, is een goed uitgangspunt. En wij hopen met Raad en College vorm te gaan geven aan de Omgevingsvisie+.

Categorieën