Zienswijze op Omgevingsvisie

De Fietsersbond heeft in oktober 2019 een reactie ingediend op de Ontwerp Omgevingsvisie 2040 van de Gemeente Maastricht.

Naast een aantal onderwerpen die de Fietsersbond al eerder heeft geagendeerd, bevat deze zienswijze van de Fietsersbond de volgende nieuwe invalshoeken:
-primaat voor inwoners (heel Maastricht is leefomgeving voor de inwoners, ook de binnenstad),
-het centrum van de stad moet multifunctioneler worden (niet alleen retail, ook wonen, werken en ontmoeten van andere inwoners),
-het centrum van de stad moet fietstoegankelijker worden (fietsers als gast, ruimte voor cargobikes),
-om het voetgangersgebied is een complete ring van fietsstraten wenselijk (straten met prioriteit voor de fiets),
-het Vrijthof autovrij (behalve ingang garage),
-een gebouwde fietsenstalling aan de oostzijde van het hoofdstation,
-een serieuze uitbreiding van de stalling bij station Randwyck,
-realisatie van buurtstallingen.

De complete tekst kan hieronder worden gedownload.

pdf ⋅ 617 KB

Zienswijze Fietsersbond op Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040 deel 1 en 2

Download

Categorieën