Stationsplein autoluw

en alle bussen over de Sint Maartenslaan.

Stationsstraat-minder-fietsopstelruimte
Stationsstraat: busroute met fietsers in de verdrukking, of prioriteit voor fietsers?

De stoepen zijn verbreed, de rijbanen smaller gemaakt, de fietsstroken verdwenen: De gemeente heeft de verkeersruimte in de Stationsstraat en op de Spoorweglaan kleiner gemaakt en de voetgangers- en verblijfsruimte vergroot. Hoe verder met de afwikkeling van het verkeer?

STOP-principe
Op basis van het coalitieakkoord is er na de herinrichting nog maar één echte optie voor de toekomst van het rijdend verkeer. Want Trappers komen bij deze coalitie vóór Openbaar Vervoer en Personenauto’s. Dus als er voor de smalle rijbaan prioriteiten worden gesteld, zal die ruimte prioritair voor de fiets moeten zijn.

Als fietsers bij gemengd profiel prioriteit krijgen, noemen we dat een fietsstraat. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer zich moet aanpassen en dat er niet teveel van kan zijn. En zwaar verkeer is ongewenst.

Stationsstraat busvrij
Om te voorkomen dat fietsers een ongelijke strijd moeten aangaan met bussen, zal de busroute dan ook volledig naar de Sint Maartenslaan moeten worden verplaatst. Het bundelen van gemotoriseerd verkeer op één optimaal ingerichte route is de veiligste oplossing. Bij spreiden van het busverkeer zullen toch de meeste bussen over de Sint Maartenslaan rijden. Dan neemt de onveiligheid in de Sint Maartenslaan nauwelijks af en neemt de onveiligheid in de andere straten toe. Dat is geen optie dus.

Categorieën