Knooppuntenroutes Maastricht kunnen leuker

Wij hebben de nieuwe wethouder van Hospitality en van Mobiliteit, de heer Aarts, gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor de recreatieve fietsroutes in Maastricht. In het bijzonder voor de knooppuntenroutes en de Maasroute.

Het is de Fietsersbond opgevallen dat mooie nieuwe fietsvoorzieningen, zoals de Groene Loper en de Beukenlaan, nog niet zijn bewegwijzerd. Ook worden de fietsers die de Maasroute volgen in Maastricht niet langs de Maas geleid.

De routes gaan nu soms nog onnodig langs industrie, zoals voorlangs de Mosa en over de Klipperweg in de Beatrixhaven, over drukke kruispunten, en over wegen waar de ruimte voor fietsers tekort schiet. Niet zo gastvrij, vinden wij.

Bezoekers en inwoners zouden er al baat bij hebben als eenvoudigweg de bewegwijzering zou worden aangepast. Daarnaast kan er bij de planning van nieuwe fietspaden en fietsvoorzieningen uitdrukkelijk ook worden gedacht aan kansen voor het knooppuntennetwerk en voor de Maasroute.

Categorieën