Je stem maakt verschil!

Het maakt bij de huidige raadsverkiezingen qua mobiliteit veel uit welke partij je kiest. Gelukkig tonen veel partijen fietsambities. Sommige partijen hebben echter helemaal geen fietsambities. Iets om rekening mee te houden!

Van de partijen met fietsambities willen er veel een mobiliteitstransitie (een verschuiving van autogebruik naar fietsgebruik), zoals GroenLinks, D’66, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Rechtse partijen willen in het beste geval álle mobiliteit bevorderen. Lokale rechtse partijen hebben niet zo veel op met de fiets. Het CDA, tot op heden nog steeds een van de belangrijke partijen in Maastricht, zou zich moeten schamen: deze partij negeert de fiets opnieuw, net als vier jaar geleden.

Het STOP-principe wordt als uitgangspunt benoemd door GroenLinks, D’66, SP, ChristenUnie en (impliciet) Partij voor de Dieren. Een hoger structureel fietsbudget wordt benoemd door GroenLinks en ChristenUnie. De PvdA wil een substantieel budget voor een uitvoeringsplan. D’66 valt op doordat ze goed weet welke fietsmaatregelen ze wil. De Partij voor de Dieren en nieuwkomer ChristenUnie vallen op met brede visies op mobiliteit, bovendien met een eigen smoel en, net als bij d’66 en GroenLinks, in detail uitgewerkt.

Sommige partijen gaven minder aandacht aan het opstellen van het verkiezingsprogramma dan andere. Het verkiezingsprogramma is uiteraard ook niet de enige factor bij het bepalen van de fietsvriendelijkheid van of het maken van een succesvoorspelling voor een partij.

Ons onderzoekje is door tijdgebrek helaas beperkt tot 13 van de 23 partijen die aan de verkiezingen deelnemen.

Categorieën