Maastricht vitale stad

Op 15 februari sloot de Fietsersbond Maastricht & Heuvelland zich aan bij stichting Maastricht Vitale Stad. Deze stichting heeft als doel om het sporten en bewegen in Maastricht door samenwerking te versterken. De samenwerking is vastgelegd in het Maastrichts Sportakkoord. Vanuit het Rijk is daarvoor een jaarlijks budget van 60.000 euro beschikbaar en zijn ambities vastgelegd als inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur en van jongs af aan vaardig in bewegen.

De bijdrage van de Fietsersbond aan sport en beweging is vooral indirect: verbeteren van het fietsklimaat in Maastricht & Heuvelland. Dat is nodig om inwoners te stimuleren de auto te laten staan, aan te zetten tot bewegen en daarmee hun gezondheid te bevorderen.

Een gezonde en vitale stad nodigt uit om verplaatsingen op actieve wijze te doen: van jong tot oud gaan de inwoners per fiets of te voet naar de sportvoorzieningen, naar alle andere bestemmingen en gaan ze lekker fietsen of wandelen in de eigen omgeving als doel op zich.

“De komst van de Sibema-fietstunnel, de snelfietsroute Maastricht-Sittard, de Groene Loper, maar ook de nieuwe fietspaden tussen Eijsden en Sint Geertruid laten zien dat het in Maastricht en omgeving mogelijk is veilige, betekenisvolle voorzieningen te maken voor fietsers. Een aantrekkelijk fietsklimaat past bij de kwaliteit die de stad nastreeft. Beweging, gezondheid en veiligheid, daar kun je niet te veel van hebben. Wij spannen ons daarvoor graag in met andere organisaties ”aldus Leo Maathuis van Fietsersbond Maastricht.

2022 Sportakkoord
Voorzitter Leo Maathuis ondertekende het Maastrichts Sportakkoord.

Categorieën