F2 bereikt Maastricht

Door het verbreden van fietspaden tussen Sittard en Maastricht komt er meer ruimte voor snelle fietsers die grotere afstanden afleggen. Het doel daarvan is vooral dat meer regionale woon-werkverplaatsingen per fiets in plaats van per auto worden afgelegd. De e-bike en de speedpedelec kunnen immers in reistijd concurreren met de auto als de voorzieningen goed zijn.

Andere fietsers moeten ook veilig gebruik kunnen blijven maken van deze fietspaden.

In 2022 worden de bestaande fietspaden tussen de Bunderstraat in Meerssen en de bebouwde komgrens van Maastricht uitgevoerd in 2,5 meter breed rood asfalt. In Meerssen zijn de fietspaden op de rotondes al enkele jaren geleden in de voorrang gezet. Andere maatregelen zijn onbekend. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, mocht de Fietsersbond ook geen wensen indienen.

Wel is inspraak aangekondigd over het volgende traject, binnen de bebouwde kom van Maastricht, dat zal eindigen bij de Kasteel Liebeekstraat, nabij het kruispunt met de Viaductweg. De Meerssenerweg heeft hier een algemene reconstructie nodig waarvoor de bevolking geraadpleegd zal worden.

Aangezien de plannen voor de F2 daar ophouden zullen de rampzalige verkeerslichten bij de Viaductweg en de zwakke fietsvoorzieningen op de Meerssenerweg aan de andere kant van die verkeerslichten nog op de politieke agenda moeten komen om meer leven te brengen in de snelle fietsroute F2.

De informatievoorziening over dit project is in handen gelegd van Zuid-Limburg Bereikbaar.

Categorieën