Bewoners verliezen fietsrechten

Sinds eind mei is het in de binnenstad en Wyck verboden om een fiets langer dan 2 weken onafgebroken in een openbaar rek te laten staan. De gemeente Maastricht heeft zich op 25 mei 2021 het recht toegekend om fietsen die er langer staan te verwijderen.

Een fietsparkeerduurbeperking is noodzakelijk om er voor te zorgen dat fietsenrekken voor bezoekers van winkels, horeca en andere voorzieningen niet meer vol komen te staan met weesfietsen en wrakken maar ter beschikking blijven voor de doelgroepen.

De vastgestelde maatregel raakt echter ook omwonenden die op openbare fietsparkeerplaatsen zijn aangewezen omdat ze niet over een eigen fietsenstalling beschikken. Voor de fiets kan ook niet zoals voor auto’s een parkeervergunning worden aangevraagd.

De fietsparkeerduurbeperking geldt in de hele binnenstad en in een groot deel van Wyck. Daar wonen meer dan tienduizend mensen waarvan velen frequent de fiets gebruiken.

Na terugkomst van een vakantie kan een bewoner worden geconfronteerd met het feit dat de gemeente de fiets in het depot aan de Gerardusweg heeft opgeslagen. Dat betekent niet alleen ongemak en kapotte sloten, maar voortaan ook een boete van 25 euro.

Onduidelijk is hoe de gemeente de maatregel communiceert naar de gebruikers van de rekken. De markeringen bij de rekken zijn slechts tijdelijk zichtbaar. Ook de communicatie over het (kleinere) gebied waar de verplichting geldt om de fiets in een rek te zetten is onduidelijk.

Vanwege de beperkte fietsparkeermogelijkheden, de matige communicatie en de grote impact wijzen wij fietsers op de mogelijkheid om bij de gemeente bezwaar in te dienen als hun fiets op twijfelachtige gronden is verwijderd.

De fietsparkeerduurbeperking past in het beleid van de gemeente om strenger op te treden tegen geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. De maatregelen worden eind 2022 opnieuw tegen het licht gehouden.

Categorieën