Vlot naar het station

dat moet een resultaat worden van de Verkeersstudie Stationsomgeving

Als de gemeenteraad in september besluiten neemt over het verkeer in Wyck dan zouden die moeten leiden tot minder versnippering van fietsroutes en het fietsen naar het station moeten bevorderen.

Het station is een belangrijke fietsknoop en de treinfietser moet zowel met goede stallingen als met goede routes worden gefaciliteerd. Alleen zo kan de fiets-treincombinatie regionaal enigszins concurreren met de auto. Landelijk gebruikt bijna de helft van de treinreizigers de fiets als voor- of natransport en is maar liefst 1 op de 3 fietsers in het stadscentrum een treinfietser. Als dat in Maastricht minder het geval zou zijn, moeten we streven naar meer om de mobiliteit duurzamer te maken.

Fietsers die naar het station fietsen moeten een trein halen en willen daarom doorfietsen. Het is daarom zowel voor het fietssysteem als voor het treinsysteem van belang dat de verkeersfunctie van Stationsstraat behouden blijft voor in ieder geval fietsers en dat er snelle routes vanuit alle stadsdelen, ook vanuit west, naar het station beschikbaar zijn.

Dus gevrijwaard van hinderlijke voorzieningen of activiteiten.

Dus geen grote terrassen of markten in de Stationsstraat.

Stationsstraat (66 middel)
Ruimte voor fietsen en lopen in de Stationsstraat

In de ochtend kan de route Sint Servaasbrug – Wycker Brugstraat als snelle route functioneren, maar vanaf een uur of 10 is dat nu al moeilijker. Daarom is behoud van de doorstroomroute over de Wilhelminabrug en Wilhelminasingel nodig. Een slim kruispunt moet linksaf slaan van Wilhelminasingel naar de Stationsstraat en de stalling faciliteren. Een stoplicht vlak voor het station tart enorm het geduld van de fietser en wordt vaak genegeerd.

Het sluiten van de overweg Duitse Poort voor autoverkeer maakt deze omgeving aantrekkelijker om te lopen, te fietsen en te verblijven. Dat zal dan ook meer gaan gebeuren. Door deze maatregel wordt ook een groot verkeersknelpunt opgelost: het chaotische kruispunt Duitse Poort. Heel veel fietsers hebber er baat bij als er bij de herinrichting een veilige doorstroomroute wordt gerealiseerd tussen Wyck en Randwyck, over Spoorweglaan, Duitse Poort, Bloemenweg en Endepolsdomein.

Categorieën