Fietsvriendelijke supermarkten?

Wij deden een klein onderzoekje naar 20 reguliere supermarkten in Maastricht. Daarvan zijn de Plus op De Beente, Albert Hein op Plein 1992, de Lidl in Daalhof en de Lidl in Heugemerveld volgens ons het meest fietsvriendelijk.

We hebben gekeken naar 8 verschillende aspecten. Uit de scores valt op dat de fiets nauwelijks een rol speelt in de communicatie en promotie, dat er weinig overdekte stallingen zijn en dat een aparte autovrije toegang zeldzaam is. De supers zouden vaak vrij eenvoudig verbeteringen kunnen realiseren aan de aantrekkelijkheid van het terrein en aan de fietsparkeervoorzieningen (bijvoorbeeld door dicht bij de ingang nietjes te plaatsen). De gemeente zou de verantwoordelijkheid moeten nemen om de fietsroutes naar supers veiliger te maken.

Nog een belangrijke bevinding is dat nieuwe supermarktlocaties niet altijd goed scoren: bij de Jumbo in Mosae Forum (geopend in 2007) en bij de Plus in de Leim (geopend in 2015) is flink geïnvesteerd in luxe parkeergarages met rolbanden, roltrappen en liften maar de voorzieningen voor fietsers die er boodschappen doen steken er schril bij af. Dat getuigt niet van fietsambitie, maar van gemiste kansen voor Maastricht!

Hier staat een uitgebreider verslag met conclusies en aanbevelingen.

 

Categorieën