Fietsersbond uit overleg Trambaanfietsroute

De Fietsersbond afdeling Maastricht en Heuvelland heeft zich 20 oktober teruggetrokken uit het overleg over de Trambaanfietsroute Maastricht – Vaals met omwonenden en maatschappelijke organisaties. De Fietsersbond had er geen vertrouwen meer in dat er een evenwichtig eindrapport tot stand zou kunnen komen.

Aan het proces namen veel individuen en groepen deel die van meet af aan tegen het project waren en er ook acties tegen hadden opgezet. De voorstanders waren minder goed vertegenwoordigd en hun aantal nam steeds verder af, wat zeker ook een gevolg was van de enerverende discussies.

De tegenstanders wisten een dermate groot stempel op de discussies en
verslagen te drukken dat die een weerslag werden van hun
behoudende visie en onvoldoende recht werd gedaan aan de toekomstwaarde van de fiets.

De Fietsersbond was niet meer bereid om het participatieproces met tegenstanders tot het einde uit te vechten. Wel blijft de Fietsersbond rechtstreeks in contact met de Stuurgroep van de samenwerkende overheden.

Overigens waren Fietsersbond en bewoners het ook over twee belangrijke onderdelen eens: de Achterweg in Cadier en Keer en de kern Oud-Lemiers, beide nooit onderdeel van de trambaan, zouden geen onderdelen van de fietsroute moeten worden.

Categorieën