De onbeminde westelijke stadsrand

Blijft het landbouw, wordt het industrie of park?

Om het westelijke deel van Maastricht ligt de Nederlands-Belgische grens en vlak daarachter ligt een grote barrière: het Albertkanaal. Tussen de stad en het kanaal ligt een onbekend niemandsland, dooradert met afgestorven historische veldwegen. Voor dit gebied zijn plannen voor grote bedrijventerreinen, leemafgravingen, nieuwe verkeerswegen en een woonwijk, plannen die Maastricht west dreigen in te sluiten.

In 2005 heeft de Fietsersbond het probleem in kaart gebracht en 42 voorstellen gedaan voor meer en betere fietsmogelijkheden in het gebied. Daarbij werd het gebied doorkruist met wethouders Aarts van Maastricht, burgemeester Vangronsveld van Lanaken en diverse raadsleden, hetgeen een ruige tocht werd door de vele modderige veldwegen.

Dit leidde echter nauwelijks tot praktische maatregelen. Er werd rond 2008 wel een heel luxe fietspad aangelegd langs de Belgische grens, echter dat sluit niet serieus aan op de bestaande routes en heeft dan ook nog geen betekenis behalve als poeproute voor honden.

Slingerpad door open gebied

Het goede nieuws is voor de geduldigen. Want in de Structuurvisie 2030 het plan opgenomen om een doorlopend fietspad om de stad te maken. In 2016 werd een financiële overeenkomst tussen Vlaamse en Nederlandse overheden gesloten voor het completeren van het fietspad tussen Veldwezelt en Smeermaas. De ontwerp- en de uitvoeringsfase horen nog te volgen. De ligging is echter wel al bekend: het komt op de scheiding van een industriegebied aan de Belgische kant en een 400 meter brede groene bufferstrook aan de Nederlandse kant. Het pad wordt onderdeel van de knooppuntenroutes en vervangt de route langs het Albertkanaal die vervalt wegens de ontwikkeling van het watergebonden industriegebied.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe ontsluitingsweg bij Smeermaas die moet aansluiten op de nieuwe Belvédèrelaan in Boscherveld. Mogelijk biedt dat een kans om het snelfietspad langs die Belvédèrelaan door te trekken naar Lanaken. Maar tegelijk is zo’n grote weg ook een bedreiging voor het kunnen genieten tijdens het fietsen.