570 meter Wijnweg blijft modderboel

Op 19 april 2016 stemde een meerderheid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten tegen het voorstel om 570 meter van de Wijnweg te voorzien van halfverharding.

In 1993 is in het kader van de Herinrichting Mergelland west tussen Bruisterbosch, Termaar en Terlinden 3 kilometer landbouwweg geasfalteerd. Een 570 meter lang verbindingsstuk echter niet. Om deze wegen toegankelijk te maken voor fietsers stelde het College van B en W enige tijd geleden voor om ook deze 570 meter te verharden zodat een vlak en autovrij fietsgebiedje zou ontstaan met toeristische potentie. Enkele bewoners uit de omgeving hebben hier verzet tegen georganiseerd omdat ze het karakter van het gebied hetzelfde willen houden en omdat ze geen fietsers op deze wegen willen.

Hoewel de voorkeur van het College uitging naar een duurzame asfaltverharding werd er een compromis voorgesteld bestaande uit met cement gestabiliseerde halfverharding, waardoor het uiterlijk van de weg hetzelfde zou blijven als nu het geval is, maar dan zonder de verweking die water kan veroorzaken.

Desondanks stemden 10 raadsleden tegen de fietsmaatregel: PGM, PvdA, GroenLinks, D’66, SVM en een raadslid van de VVD. Voor stemden 8 raadsleden: het CDA en een raadslid van de VVD.

Daardoor is opnieuw een maatregel die de economische betekenis van de fiets en de milieuvriendelijke mobiliteit in het Heuvelland kan versterken tegengehouden.

Wijnweg-28
Diepe plassen en weke leem na een nattere periode. Alleen fanatici fietsen of lopen door zulke prut.

Hieronder het standpunt van de Fietsersbond over dit project.

verharden_wijnweg.pdf