Boschstraat

… rampzalig om te fietsen

NB. In 2019 heeft de gemeente een proef gedaan met het vlak slijpen van de kasseien. Ook de Fietsersbond heeft een test gedaan en het comfortverschil bleek substantieel. Als ook de stroefheid goed genoeg blijkt worden in 2020 langs de hele Boschstraat stroken geslepen. Dan kunnen wij deze pagina hopelijk verwijderen!

In 2006 is de kasseibestrating tot aan de Grote Gracht uitgebreid. Wie sindsdien door de Boschstraat fietst, wordt geacht zo’n 2500 keer een hinderlijke trilling te doorstaan.

Trillingen bij het fietsen door de Boschstraat
 

Het trilt niet alleen heel hinderlijk, het lijkt ook alsof je een zware zak achter je fiets meesleept!

Bij de herinrichting van de Boschstraat is volstrekt onvoldoende rekening gehouden met het (toenemend) belang van de straat voor fietsverkeer.

Dit zijn de fietsbelangen:

  • de Boschstraat is al de hoofdfietsroute tussen de wijk Boschpoort en het stadscentrum
  • de Boschstraat is al onderdeel van de fietsroute tussen Maastricht, Smeermaas en Lanaken
  • de Boschstraat ontsluit winkels, dienstverlenende bedrijven en voorzieningen in de straat zelf en de directe omgeving (Bassin)
  • de Boschstraat vormt de belangrijkste ontsluiting voor de woningen en bedrijven die op het Sphinxterrein worden gerealiseerd.
Als de gemeente publieksaantrekkende (lees: fietsers aantrekkende) culturele voorzieningen naar de Timmerfabriek en het Eiffelgebouw verplaatst dan verdient dat publiek in een stad als Maastricht een prettige fietsroute.
De Boschstraat is niet alleen een woonstraat en ook niet alleen een looproute!