Wensen voor Valkenburg

Wensenlijst van de Fietsersbond voor de gemeente Valkenburg aan de Geul, opgesteld in 2014:

 1. Doorgaande logische oost-west fietsverbindingen door Valkenburg, zoveel mogelijk autoluw en losgekoppeld van het autoverkeer.
  In het centrumplan is voorzien in een autoluwe fietsverbinding door het centrum langs de Geul. De verbindingen verder richting Schin op Geul en Houthem vallen nog te verbeteren. Wij pleiten er voor om fietsers van en naar Schin op Geul niet langer over de smalle fietsstroken van Neerhem te leiden maar via het Geulpark en Thibaltstraat. Via de rotonde Berkelplein en Palankastraat kunnen zij veilig naar en van het centrum. Ook de routes vanaf Bogaardlaan in westelijke richting behoeven speciale aandacht.
 2. Goede fietsparkeervoorzieningen bij winkels en huizen centrum.
 3. Parkeervoorzieningen station.
  Ondanks de uitbreiding van enkele jaren geleden, begint de stalling op drukke momenten hier al weer behoorlijk vol te lopen. De landelijke trend van toenemend fietsparkeren bij stations vraagt ook om de situatie in Valkenburg opnieuw te bekijken.
 4. Inrichting Beekstraat.
  Het zou mogelijk moeten zijn om legaal vanuit Broekhem naar de Hanos of naar de huizen aan de Beekstraat te fietsen. Ook is de fietsbeweging vanuit het noorden (Breedenweg, de Valkenberg en Gen. De Cevalaan) richting Broekhem door het ontbreken van een oversteekmogelijkheid van Broekhem alleen mogelijk door eerst richting Houthem te fietsen en vervolgens de rotonde driekwart rond te rijden.
 5. Inrichting Geulweg.
  Het zou nog duidelijker moeten zijn dat de automobilist op deze voor zowel scholieren als voor recreatieve fietsers belangrijke verbinding te gast is.
 6. Tegengaan sluipverkeer Bemelerweg – Gasthuis
  Op deze voor schoolgaande en woon-werk fietsers uit Sibbe en omgeving richting Maastricht belangrijke weg rijdt met name in de ochtendspits veel sluipverkeer richting Maastricht om wachttijden bij het binnenrijden van Maastricht onder aan de Rasberg te vermijden. De Fietsersbond pleit er voor deze weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dit bijvoorbeeld door de weg te ‘knippen’ tussen Wolfshuis en Gasthuis of door de weg op bepaalde uren voor autoverkeer te sluiten.

Op dit moment inventariseren we de wensen anno 2020. Suggesties zijn welkom op [email protected]