Fietsstad Valkenburg?

Fietsitems in Valkenburg eind 2010

Onder het motto Fietsstad Valkenburg benaderden Rémy en Marie-Hélène Meijers de Valkenburgse leden van de Fiet­sersbond een aantal jaren geleden om een inventarisatie te maken van fietsknelpunten en fiets­wen­sen in de gemeente Valkenburg. Dit leverde een lijst met knelpunten op. Hierop voortbouwend proberen op dit moment een aantal actieve Fietsers­bondleden in de gemeente Valkenburg de belangen van de fietser te behartigen. Naast Rémy zijn dit ondergetekende en Ronald Verheul, een fietsersbondlid die 2 jaar geleden naar Valkenburg verhuisde.

Door het feit dat de gemeente Valkenburg al jaren weinig geld te besteden heeft en ook nooit een apart budget voor verkeer (en zeker niet voor fietsverkeer) heeft vrijgemaakt, is het bijzonder moeilijk gebleken aansprekende resultaten te boeken bij het oplossen van fietsknelpunten. Wel is de Fietsersbond uitgenodigd deel te nemen in de door de vorige wethouder ingestelde verkeers­commissie. Deze commissie heeft als opdracht de gemeente en gemeenteraad, gevraagd en on­gevraagd, te adviseren over zaken die te maken hebben met verkeer en verkeersveiligheid. Naast de wethouder en de voor verkeer verantwoordelijk ambtenaar zijn in deze commissie politie, dienst handhaving en een aantal belangengroeperingen zoals de Fietsersbond vertegenwoordigd. In deze commissie worden zeer uiteenlopende zaken zoals het veilig parkeren van bussen en mo­toren, verkeerssituaties bij scholen, fietsparkeren bij winkels, strooibeleid bij sneeuw en ijzel, etc. besproken.

Een onderwerp dat ook de blijvende aandacht heeft in de verkeerscommissie is de verkeerssitu­a­tie op de Geulweg. Helaas is het ons als Fietsersbond destijds niet gelukt de heropening van de Curfsweg voor autoverkeer tegen te houden. Wel hebben wij in de discussie rond afsluiting en her­opening van de Curfsweg weten te bereiken dat de Geulweg (althans het stuk vanaf de Geul­hemmermolen tot aan de Curfsweg) tot Fietsstraat werd verklaard. Dit betekent dat de fietser als hoofdgebruiker van deze weg wordt gezien en dat automobilisten ‘te gast’ zijn en zich moeten aan­passen aan de fietser. De uitwerking in de praktijk van deze status heeft nog lang op zich laten wachten (mede door het weer afgelopen winter), maar sinds begin dit jaar is de Geulweg met borden en belijning een fietsstraat met adviessnelheid 30 km/uur.

Wij vinden dit belangrijk want de Geulweg is voor schoolgaande kinderen uit Valkenburg een be­langrijke verbinding richting Meerssen en voor recreatieve fietsers een belangrijke schakel in de route langs de Geul. De praktijk laat tot nu toe zien dat automobilisten maar moeilijk hun snelheid aanpassen en dat er zich dus nog regelmatig gevaarlijke situaties voordoen met te hard rijdende en passerende auto’s. Aangezien de 30 km/uur een adviessnelheid is kan de politie hier niet te­gen optreden, dus wij blijven ondertussen hopen op en strijden voor een definitieve afsluiting van de Curfsweg.

Een ander belangrijk onderwerp vinden wij de bereikbaarheid van en de fietsverbindingen door het centrum van Valkenburg. Op dit moment zijn die niet ideaal, in het Centrumplan zijn er goede kansen om hierin verbeteringen te bereiken. De huidige plannen zien er wat dat betreft goed uit; veel van onze wensen op dit vlak zijn door de gemeente overgenomen. Hierover in een volgende Fietsentere meer.

Dick van Diest

Eerder verschenen in Fietsentére 76