Zienswijze op inpassingsontwerp van de tramlijn

Op 28-8-2013 hebben wij een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan voor de aanleg van een regiotramlijn door Maastricht. De zienswijze is gericht op het verduidelijken van allerlei gevolgen van een tramlijn voor het fietsverkeer en de fietsenstallingen.

De Fietsersbond wil aantonen dat een tramlijn door onze compacte stad ten koste gaat van de ruimte voor en veiligheid van fietsers. In de plannen is weliswaar een aantal voorstellen van de Fietsersbond overgenomen, maar de gevolgen blijven desondanks pijnlijk: de stap achteruit zal alleen minder groot zijn. Ook steekt het dat er miljoenen worden geïnvesteerd in openbaar vervoer, terwijl er geen eigen budget is voor fietsbeleid.

In de zienswijze doen wij nog een aantal aanvullende voorstellen voor verbeteringen van de inpassing. Bijvoorbeeld om veiligheid en doorstroming te vergroten door de fietspaden op de Maasboulevard achter de bushaltes door te trekken. Maar ook daarmee kan niet worden voorkomen dat een tram door de binnenstad een stap achteruit zal zijn voor het fietsklimaat: de voorstellen beperken slechts het aantal of de ernst van de nieuwe knelpunten.

In de zienswijze wijst de Fietsersbond op het meest fietsvriendelijke alternatief: een tramlijn over de ongebruikte spoorbrug. Het liefst natuurlijk in combinatie met een naastliggend fiets- en looppad.

Onze zienswijze kan worden gedownload:

zienswijze_bestemmingsplan_tram_vlaanderen-maastricht.pdf