Raad akkoord met tramtrein dóór de stad

Op 18 december 2012 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een besluit dat grote gevolgen heeft voor het fietsverkeer in Maastricht. Namelijk een vrijwel definitief besluit over:

de aanleg van een tramlijn door de stad Maastricht

Het voertuig wordt een tram genoemd, maar is door zijn omvang en gewicht een grote bedreiging voor de veiligheid van met name fietsers. Google maar eens op de 3 gecombineerde termen “tram fiets ongeval” en dan blijkt dat ongevallen tussen fietsers en trams in de Randstad en andere tramsteden frequent voorkomen én meestal (heel) slecht aflopen.

In het ontwerp dat aan de gemeenteraad werd gepresenteerd, rijdt de tram rakelings langs het fietsverkeer.

Het gaat niet om een stadstrammetje, maar om een sneltram die met 2,65 meter breder is dan een bus en minimaal 40, maximaal 80 meter lang. Deze sneltram rijdt ook over treinspoor.

Het kruisen van de tramlijn is gevaarlijk. De ernstigste risicolocaties liggen aan weerzijden van de Wilhelminabrug omdat de tramlijn daar twee keer een van de drukste Maastrichtse fietsroutes kruist.

Het voorstel aan de raad bevatte een groot aantal onvolkomenheden zoals een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur wat vele malen te hoog is in de stad, te smalle fietspaden en het ontbreken van compensatie voor de fietsenstallingen die bij het station moeten worden opgeheven terwijl er al een groot tekort aan stallingen is.

Wel is toegezegd dat het ontwerp nog wordt verbeterd nu het besluit genomen is. De Fietsersbond denkt dat daarmee inderdaad een aantal onvolkomenheden kan worden verzacht, maar dat andere knelpunten zullen blijven bestaan omdat de ruimte of het geld voor de oplossing ontbreekt.