Raad akkoord met tramtracé Maastricht

Op 18 februari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de aanleg van een tramlijn door de binnenstad van Maastricht met 22 stemmen voor en 15 tegen goedgekeurd. De coalitiepartijen vormden een gesloten front: PvdA, Seniorenpartij Maastricht, VVD, GroenLinks en D’66 steunden het College. De oppositie, bestaande uit CDA, Partij Veilig Maastricht, SP, Stadsbelangen Maastricht, Liberale Partij Maastricht en MV (Jan Hoen), was tegen.

Het plan voor een sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht is afkomstig uit Vlaanderen. Het is een onderdeel van het Spartacusplan dat is opgesteld door de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. In 2011 ging de gemeenteraad van Maastricht al akkoord met een tracé over de Wilhelminabrug. Daarbij maakt de tram vanaf de Boschstraat tot aan het station gebruik van de bestaande straten en dat heeft vooral veel consequenties voor fietsers: fietsers krijgen minder ruimte en fietsen wordt er onveiliger. De Fietsersbond heeft vervolgens concrete voorstellen ingediend om de schadelijke gevolgen te beperken, met een substantieel doch ook zeker (slechts) beperkt resultaat.

Het was voor de gemeente verleidelijk om in te stemmen met het plan omdat de kosten hoofdzakelijk door anderen worden gedragen: namelijk door de De Lijn (fors gesubsidieerd door onze Vlaamse buren) en de provincie Nederlands Limburg. De gemeente Maastricht draagt 18 miljoen euro bij.

Een belangrijk onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is de Milieueffectrapportage. Daaruit blijkt onder meer dat het nut en de noodzaak van die tramlijn niet zijn aangetoond (zie link hieronder)! De reistijd vermindert effectief slechts voor een beperkt aantal mensen, het aantal grensoverschrijdende verplaatsingen neemt slechts met enkele tientallen per dag toe en het effect op de modal split is verwaarloosbaar (slechts 0,2% minder autogebruik). De verkeersveiligheid van langzaam verkeer neemt volgens de documenten af. De SP was de enige partij die daar kritische vragen over stelde. In de raadsbespreking zijn verder geen nieuwe toezeggingen voor verzachtende of compenserende maatregelen voor fietsers gedaan.

Dus we moeten er nog steeds van uitgaan dat de tram vaak nauwelijks reizigers zal bevatten maar wel de fietsers aan de kant drukt. Kortom, een investering die voor het fietsklimaat een stap achteruit is. En dat betekent dat de Fietsersbond dit dossier helaas niet kan sluiten.

tvm_toetsingsadvies_mercommissie_2014.pdf