Peiling van reacties op het “ja” voor de tram

Hieronder een bloemlezing:

De heer Noot van de PvdA, als wethouder verantwoordelijk voor dit dossier:
“Ik ben zeer tevreden. Uit ons onderzoek bleek duidelijk dat 0,2% van de automobilisten veel liever met de tram reist. Deze mensen kunnen wij toch niet in de kou laten staan.”

De heer Aards van de VVD, wethouder van financiën:
“Ik ben erg blij met de Fietsersbond, zij hebben ons klip en klaar geadviseerd en helemaal gratis. Het financieel gat blijft beperkt tot slechts 18 miljoen. Daar verbouw ik de Noorderbrug niet voor.”

De heer Haastuniet (GroenLinks), die het tramproject als voormalig wethouder van mobiliteit in Maastricht heeft geïntroduceerd:
“Terugkijkend op het proces valt mij bijvoorbeeld op dat de Fietsersbond van Maastricht en Hasselt in de project niet hebben samengewerkt. Beide hebben het wiel opnieuw uitgevonden. Door de tram Hasselt-Maastricht kunnen de twee wielen voortaan eenvoudig tot een tweewieler worden samengevoegd. Dat is groen, toch?”

De heer Raadsluis, van Comité Op het Goede Spoor”:
“En toch blijf ik erbij: we moeten de trein nemen. Ik stuur u een presentatie.”

De heer Kip, zakelijk directeur van filmhuis Lumière:
“De tram maakt ons niet uit. Wij hebben toch geen concurrentie, ook niet van de Euroscoop in Lanaken. Onze klanten zijn hoogopgeleiden, studenten en toeristen. Die komen toch met de fiets of te voet.”

De heer Denkzelf, raadslid voor D’66:
“Moeten we de discussie over geluid wel voeren? Ik vind de geluiden van de tram wel prettig, dan weet ik dat ik aan de kant moet als ik naar de raadszaal fiets. Maar zouden we de fietsers niet beter aan de linkerkant van de weg kunnen laten rijden, dan zien ze de tram aankomen. D’66 gaat dat idee aan de bevolking voorleggen bij onze komende peiling op Plein 1992.”

De dames van de fractie GroenLinks in de gemeenteraad:
“Wij zeggen liever niks.”

Sappi Maastricht:
“Dit besluit komt te vroeg. Wij beraden ons op vertrek”.

De heer H. O. U. D. Moed van de Fietsersbond afdeling Maastricht:
“De lege plaatsen in de tram willen wij nuttig maken met gratis fietsvervoer. De fietstunnel kan vanuit Scharn rechtdoor worden getrokken, zodat die groep fietsers niet meer over het Stationsplein hoeft. Van de ongebruikte spoorbrug kan een fiets-voetgangersbrug worden gemaakt wat een nieuwe oversteek oplevert die minder dan 1 miljoen euro kost. Dat kan misschien betaald worden vanuit het project Rivierpark Maasvallei. De fietsers uit Borgharen, Bunde en Limmel kunnen onderlangs de Wilhelminabrug naar de Sint Servaasbrug worden geleid, en ook andersom als er een stuk overkluizing onder de spoorbrug wordt gemaakt. Wij maken een nota met zulke voorstellen en wachten af. Immers, op de Brusselsestraat is tweerichtingsverkeer 35 jaar na het plan toch uitgevoerd. De fiets heeft de toekomst en ooit wordt Maastricht fietsstad.”

De heer Van Aken, burgemeester van Lanaken:
“Van de zotte zieen wij nie. Hie woene veul Niederlanders en die brengen veul euros mee. Veer denken dat mieer Niederlanders vanoet Laonake forensen zulle. De man het den otto en de vrouw pak den tram. Gei wèt toch, eine bewoener brink mie geld es den touris.”