John Aarts haalt Fietsersbond uit winterslaap?!

Onze reactie op een column van John Aarts. Geeft weer hoe wij ons opstellen ten opzichte van de gemeenteraadsfracties en het College van B en W.

In zijn column ‘Klip en klaar’ van 14 maart in De Trompetter suggereert John Aarts, oud-wethouder van onze stad en fractieleider van de VVD in de gemeenteraad, dat de Fietsersbond in Maastricht de huidige coalitie al te onkritisch volgt en zich blijkbaar in een politieke winterslaap bevindt. Sinds het aantreden van de nieuwe coalitie zou de Fietsersbond zich bijvoorbeeld niet meer over het gehandhaafde stallingverbod voor fietsen hebben uitgelaten.

Misschien is Aarts zelf na de verloren coalitieonderhandelingen pas onlangs uit een lange winterslaap ontwaakt. Maar na het sluiten van het Bestuursakkoord heeft de Fietsersbond in een openingsartikel van de Trompetter al direct opgemerkt dat dit akkoord wat het stallingverbod betreft niet in overeenstemming is met de verkiezingsbeloften van PvdA en GroenLinks. En de Fietsersbond zal opnieuw reageren zo gauw het College hierover formeel met een besluit naar buiten treedt, wat waarschijnlijk binnenkort zal gebeuren.

Wij benadrukken dat wij de belangen van fietsers onafhankelijk willen behartigen. De Fietsersbond is niet verbonden aan een politieke stroming of partij. Dat zou niet in het belang van fietsers zijn want alle partijen kunnen iets voor fietsers betekenen, ook de VVD. Uit onderzoek van de Fietsersbond is gebleken dat een aantal steden met een bijzonder goed fietsklimaat juist een VVD-wethouder voor mobiliteit heeft.

Maar de Maastrichtse politieke partijen moeten natuurlijk wel willen. In de afgelopen jaren heeft de Fietsersbond zich bij communicatie-activiteiten steeds tot alle fracties gericht. Maar de respons van die partijen verschilde enorm. Dat wij met sommige fracties overleg hebben en andere fracties alleen via de pers kunnen bereiken is primair een gevolg van het handelen van de fracties zelf.

Bovendien toont de huidige coalitie zich onmiskenbaar een veel sterkere voorstander van het stimuleren van het fietsgebruik in Maastricht dan de vorige coalitie, waarvan Aarts deel uitmaakte. Zij heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld in 2010 10% meer Maastrichtenaren uit de auto en op de fiets en in het openbaar vervoer te krijgen. Bij die ambitie past een constructieve opstelling van de Fietsersbond. Tegelijk zal zij de Maastrichtse politiek kritisch blijven volgen als het erom gaat deze lovenswaardige ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor is meer nodig dan een welwillende wethouder van Mobiliteitszaken. Daarvoor zal de medewerking nodig zijn van alle betrokken (maatschappelijke en politieke) partijen, inclusief die van Aarts.

De heer Aarts zou zichzelf dus eens een glasheldere spiegel mogen voorhouden. En als hij goed wakker blijft, zal hij vanzelf merken dat de Fietsersbond burger en politiek met informatie, acties èn kritiek blijft prikkelen om de fiets in Maastricht ruim baan te geven. Niet in het belang van een partij of een coalitie, maar in het belang van de stad en zijn burgers.

Verschenen in de Trompetter van 21 maart 2007