Opheffen kruispunt helpt fietsers niet vooruit

Als onderdeel van het project Noorderbrug wordt ook de situatie ten noorden van Wyck aangepast. Het verschrikkelijke kruispunt met de Franciscus Romanusweg en de Willem Alexanderweg (het grote kruispunt bij de brandweer waar fietsers heel lang in de stank staan te wachten) wordt in 2017 of 2018 opgeheven. Daarna kan al het verkeer de brug alleen kruisen bij de Borgharenweg. De ruimte die daarbij door het verkeer wordt gebruikt is twee keer zo groot als het Vrijthof en er zullen overal verkeerslichten staan.

In 2012 werd serieus een plan naar buiten gebracht met fietspaden dwars door alle rijbanen van het autoverkeer waarbij fietsers uiteraard ook overal voorrang zouden moeten verlenen. Fietsers, ook die nu nog (nagenoeg) conflictvrij van de Beatrixhaven of Borgharen naar het stadscentrum kunnen fietsen, zouden voortaan tot 10 keer moeten stoppen en bij iedere oversteek het risico lopen op een ongeval met autoverkeer!

De Fietsersbond vond dit een belachelijk voorstel en heeft toen een alternatief voorstel ingediend waarbij de fietspaden om het knooppunt heen worden gelegd. De afstand wordt dan weliswaar iets groter, maar fietsers kunnen veel beter doorrijden en worden slechts op een enkele plek met autoverkeer geconfronteerd.

Ons voorstel is eind 2012 door de gemeente overgenomen in het bijgesteld ontwerp voor de Noorderbrug. Dat lijkt een hoera waard, maar op straat wordt het voor fietsers niet beter dan nu: fietsers zullen niet meer ter hoogte van de brandweergarage op een groot kruispunt stoten, maar ter hoogte van de Borgharenweg.

Het tegenhouden van een achteruitgang is geen verbetering: de Viaductweg blijft een barrière.

Onze analyse uit 2012, met kaartjes van de situatie, kan worden gedownload:

rmp_beoordeling_knooppunt_oost.pdf