Programma van eisen A2 project

De Fietsersbond vindt dat bij het A2-project te weinig harde eisen aan fietsvoorzieningen worden gesteld.

Maastricht, 23-3-05

Onderwerp: Programma van eisen

Geachte mevrouw/heer,

De aanbesteding van de integrale aanpak van infrastructuur, vastgoed en gebied inclusief het ontwerp leidt ertoe dat de burgers van Maastricht en hun vertegenwoordigers hun zeggenschap over de inrichting van de openbare ruimte in dit grote gebied voor een lange periode verliezen. Een openbare discussie over (verschillende) ontwerpen zal op ‘detail’niveau niet plaatsvinden. Wij vrezen dat dit leidt tot fouten en gemiste kansen voor de fietsinfrastructuur. Wij denken terug aan een ander integraal project in Maastricht, Ceramique, waar van de gemaakte fouten ten aanzien van de fietsinfrastructuur er drie zo fundamenteel zijn dat ze nog steeds niet konden worden hersteld (te weten: de ontbrekende continuïteit van de fietsroute Limburglaan-station, de toegang tot Plein 1992 bij de Avenue en de toegankelijkheid van de Hoeg Brögk).

Het feit dat het Programma van Eisen niet wordt verspreid en slechts een korte tijd ter inzage ligt, maakt het voor de Fietsersbond moeilijk om de gedegen studie te doen die een serieuze inbreng vereist. Bovendien zou de Projectorganisatie onze inbreng zelf af moeten kunnen leiden uit met name onze inspraakreactie op de nota ‘Ruimte rond de A2′.

Daarom brengen wij slechts één concreet aandachtspunt in voor het Programma van Eisen, dit betreft de kwaliteit van de kruisingen bij de Stadsboulevard. Het boulevardconcept wordt blijkbaar gehandhaafd, dat voetgangers straks slechts op 10 plaatsen hoeven kunnen oversteken om van een adres aan de oostkant van de boulevard naar een adres aan de westkant te gaan, geeft duidelijk de barrièrewerking van deze verkeersweg aan. Bij het aspect barrièrewerking is niet alleen het aantal kruisingen van belang, maar ook de ligging ervan ten opzichte van fietsroutes, herkomsten en bestemmingen, en de kwaliteit van de kruisingen op zichzelf. Er moeten dus ook eisen aan de eigenschappen van de kruisingen worden gesteld. Bijvoorbeeld een minimum aantal kruisingen met oponthoud 0 voor fietsers, wat met rotondes of ongelijkvloerse overgangen kan worden gerealiseerd.

Voor andere kwantitatieve eisen verwijzen wij naar ‘Tekenen voor de Fiets’ van het CROW.

© Fietsersbond, afdeling Afdeling Maastricht – Bijgewerkt: 5-11-2005