Inspraak op bestemmingsplannen A2

Anno 2010 worden de ontwerpen voor de openbare ruimte en de aanpak van de uitvoering verder ingevuld. De Fietsersbond grijpt de bestemmingsplanprocedure aan om haar wensen naar buiten te brengen.
Onderstaand PDF-document document bevat de complete zienswijze die de Fietsersbond afdeling Maastricht in oktober 2010 heeft ingediend in het kader van inpspraak over de ontwerp- bestemmingsplannen A2 Traverse en Mariënwaard.

Download Download Zienswijze bestemmingsplannen A2 en Mariënwaard (size 95.3 Kb).