A2 (het einde)

De toekomst van de A2?

 

Fietssnelweg
De A2 bij de Kruisberg als op termijn de benzineprijs flink gestegen is?

Peak Oil

De vraag naar olie neemt volgens deskundigen tot 2020 met 40% toe door met name de ontwikkeling van India en China. De productie van olie bereikt over enkele jaren zijn hoogtepunt (Peak Oil) en loopt daarna terug door het opraken van de wereldvoorraad. De schattingen van dit Peak Oil moment lopen uiteen, lagen tussen 2010 en 2030. Door deze ontwikkelingen bestaat de kans dat autorijden over enige termijn onbetaalbaar wordt door alsmaar stijgende benzineprijzen. De grote investeringen in autosnelweginfrastructuur verliezen dan hun nut.

Zie verder www.peakoil.nl.