A2

De ondertunneling van de A2 in Maastricht en de aanleg van de Groene Loper erboven kreeg veel media-aandacht. De Fietsersbond heeft waar mogelijk aan de planvorming meegedaan. Hieronder wat oudere documenten.