Punten voor afhandeling komende vier jaar

In maart 2018 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn begonnen met nadenken wat ze in hun programma’s willen opnemen. Een goede aanleiding voor de Fietsersbond om na te denken welke kwesties door de politici zouden moeten worden opgelost in de komende vier jaar. Maastricht doet het in veel opzichten goed. Toch kan Maastricht zich verder verbeteren voor de toekomst als de rol van de fiets nog stukken groter wordt.

Voor Maastricht denkt de Fietsersbond in ieder geval aan de volgende punten:

  1. Dat de fiets centraal staat in het gemeentelijk beleid, op allerlei beleidsterreinen. De fiets biedt namelijk een goed antwoord op allerlei stedelijke uitdagingen. Dat kan nog beter. Binnen Maastricht is de fiets nu al ongeveer het meest gebruikte vervoermiddel. In de kopgroep van fietssteden is het fietsgebruik echter nog aanzienlijk hoger en het autogebruik lager.
  2. Dat de raad het de organisatie mogelijk maakt om een grote fietsambitie uit te voeren. Er is ambtelijke daadkracht, dus een effectieve organisatie nodig.
  3. Dat de raad het financieel mogelijk maakt om een grote fietsambitie uit te voeren, met een eigen budget voor fietsbeleid. Ook hier een accent op daden, woorden zijn nodig maar niet genoeg als het daar te vaak bij blijft.
  4. Veiliger en fijner fietsen in een vriendelijke stad voor inwoners van jong tm oud. Er gebeuren weliswaar weinig fietsongevallen, maar mensen voelen zich toch vaak niet veilig. Subjectieve onveiligheid veroorzaakt stress en is vermoedelijk een van de oorzaken voor het lage fietsgebruik in Maastricht ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Ook zijn er nog onveilige gebieden (zoals de bedrijfsgebieden), wegen en punten die moeten worden ingericht conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig om er prettig te kunnen fietsen. Wie prettig fietst wil dat vaker doen: veiligheid stimuleert het gebruik.
  5. Realisatie van hoogwaardige fietsvoorzieningen die wervend zijn. Je actief verplaatsen moet aantrekkelijker zijn dan gebruik van de auto. Daartoe zijn zeker grote stappen gezet en toch weet iedereen dat de kwaliteit van de fietsroutes en stallingen in Maastricht op veel plekken beter kan. Dat kan in vier jaar tijd heel wat beter worden gemaakt. De Fietsersbond heeft talloze suggesties.
  6. We kunnen en we gaan dagelijks gezond bewegen in de openbare ruimte van Maastricht. Daarbij verdient scooterverkeer speciale aandacht want fietsers hebben er in Maastricht veel last van (luchtvervuiling, lawaai, snelheidsverschillen). Oorzaken zijn de lage voertuigeisen, normloos gedrag, het veelvuldig delen van de infrastructuur (niet alleen op fietspaden maar zeker ook bij verkeerslichten, in tunnels en in smalle straten) en het opvallend hoge aantal (in Maastricht soms wel een kwart van het aantal tweewielers). Einde aan het laisser-faire, invoering van scooterbeleid.
  7. Maastricht meer verbinden met de regio, ook middels de fiets. De fiets is ook regionaal een potentiële concurrent voor de auto geworden, maar de voorzieningen lopen vooral aan de noordkant van de stad achter en remmen de ontwikkeling.
  8. Je fiets met een gerust hart achterlaten, zou dat haalbaar zijn? Goed kunnen stallen en aanpak van het hardnekkige fietsdiefstalprobleem zijn en blijven ook komende jaren essentieel voor het fietsklimaat.

De Fietsersbond heeft eind september 2017 alle politieke partijen in Maastricht een uitgewerkte puntenlijst toegestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *