Sibematunnel open!

Dankzij de Fietsersbond is de regionale fietsroute langs de N278 in Maastricht gered.

Fietstunnel langs de J.F. Kennedysingel

Kaartje van de nieuwe fietsroutes.

Door de Sibematunnel kan het fietspad aan de zuidkant van de Kennedysingel (blauwe lijn) in stand blijven. Dit is noodzakelijk om de verbinding van J.F. Kennedybrug naar de Akersteenweg herkenbaar te houden. Ook kunnen fietsers in deze richting gebruik blijven maken van ongelijkvloerse kruisingen met de spoorlijn en met de Sibemaweg. Daardoor beschikken fietsers over een veilige doorstroomroute. Door het redden van de afrit naar de Gerardusweg ontstaat ook een comfortabele aansluiting met de Groene Loper.

De realisatie is een kroon op meer dan drie jaar werk van de Fietsersbond. De bij het A2 project betrokken overheden wilden deze fietsverbindingen stilzwijgend laten vervallen en de gemeente Maastricht zag alleen onmogelijkheden. Dat het toch is gelukt is in het bijzonder te danken aan de vasthoudendheid van Leo Maathuis. De benaming Leeuwentunnel was daarom ook op zijn plaats geweest!

De Fietsersbond wilde het fietspad voor de andere richting, aan de noordkant van de Kennedysingel, ook graag handhaven maar dat is niet gelukt. De rode lijn toont de nieuwe route voor fietsverkeer van oost naar west, die wordt later dit jaar gerealiseerd. De blauwe bollen zijn punten waar fietsers voorrang moeten verlenen aan kruisend verkeer.

Zondag 9 april was het openingsfeest, georganiseerd door de overheden, Fietsersbond en een aantal partijen in de omgeving van de route.

Bewaren

Categorieën

2 reacties op “Sibematunnel open!

  1. De nieuwe aanleg van het fietspad Oost naar West via de Dr Nevenstraat te Maastricht richting Kennedybrug met de nogal gecompliceerde oversteek daar bij kruising Dr Nevenstraat en Sibemaweg; het links en dan weer rechts is helemaal niet veilig.
    Auto verkeer van rechts komende via de Sibemaweg welk de Dr Nevenstraat inrijdt snijd de wachtende fietser die daar naar links wilt.
    Waarom niet het voormalige fietspad over de Sibemabrug doortrekken een eindje met aansluiting verderop? Veel veiliger.
    Onbegrijpelijk dat men deze onveilige verkeerssituatie gemaakt heeft. Echt slecht.

    1. De Fietsersbond is het helemaal met u eens. Ook een vertegenwoordiger van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg heeft zich al negatief over deze oversteek uitgelaten. Het idee was dat er een nieuw fietspad vanuit richting Heer rechtstreeks op de fietsoversteek zou aansluiten, echter onlangs werd bekend dat de grond niet kan worden verworven. De Fietsersbond bepleit met u dat dit knelpunt moet worden opgelost, bij voorkeur via het viaduct. Een gelijkvloerse oversteek van de Sibemaweg is al een tweederangsoplossing ten opzichte van het fietsen over het viaduct van de Sibemaweg. Aangezien het een regionale fietsroute betreft zou het pad indien ook maar enigszins mogelijk langs de Kennedysingel door moeten worden getrokken naar het verkeerslicht. Het kan niet zo zijn dat het autoverkeer naar de autoluwe Groene Loper zoveel meer prioriteit heeft dan de regionale fietsroute dat er geen fietsoversteek mogelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *