Sibematunnel open!

Dankzij de Fietsersbond is de regionale fietsroute langs de N278 in Maastricht gered.

Fietstunnel langs de J.F. Kennedysingel

Kaartje van de nieuwe fietsroutes.

Door de Sibematunnel kan het fietspad aan de zuidkant van de Kennedysingel (blauwe lijn) in stand blijven. Dit is noodzakelijk om de verbinding van J.F. Kennedybrug naar de Akersteenweg herkenbaar te houden. Ook kunnen fietsers in deze richting gebruik blijven maken van ongelijkvloerse kruisingen met de spoorlijn en met de Sibemaweg. Daardoor beschikken fietsers over een veilige doorstroomroute. Door het redden van de afrit naar de Gerardusweg ontstaat ook een comfortabele aansluiting met de Groene Loper.

De realisatie is een kroon op meer dan drie jaar werk van de Fietsersbond. De bij het A2 project betrokken overheden wilden deze fietsverbindingen stilzwijgend laten vervallen en de gemeente Maastricht zag alleen onmogelijkheden. Dat het toch is gelukt is in het bijzonder te danken aan de vasthoudendheid van Leo Maathuis. De benaming Leeuwentunnel was daarom ook op zijn plaats geweest!

De Fietsersbond wilde het fietspad voor de andere richting, aan de noordkant van de Kennedysingel, ook graag handhaven maar dat is niet gelukt. De rode lijn toont de nieuwe route voor fietsverkeer van oost naar west, die wordt later dit jaar gerealiseerd. De blauwe bollen zijn punten waar fietsers voorrang moeten verlenen aan kruisend verkeer.

Zondag 9 april was het openingsfeest, georganiseerd door de overheden, Fietsersbond en een aantal partijen in de omgeving van de route.

Bewaren

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *